Update: Nieuwe pauze regels

Er is een nieuwe manier van pauze registratie mogelijk! Pauze regels type gebaseerd op tijd. Het is mogelijk om nu de pauzetijden automatisch te laten bereken op vastgezette tijden zoals om 10 uur word er altijd 15 minuten pauze gehouden.

Deze instelling kunt u vinden onder: “Instellingen” > “Urenregistratie” > “Pauzes”. Aan de rechter kant kunt u op “Pauze regels” klikken.

Medewerkers waar urenregistraties of kloktijd geregistreerd worden krijgen automatisch afhankelijk van de bijbehorende start- en eindtijd de vast gestelde pauzes opgeteld. https://docs.horecasysteem.nl/nl/knowledge-base/urenregistratie-instellingen/