Update: Loket.nl uitgebreid

Afgelopen periode hebben we aanpassingen gedaan aan onze koppeling met Loket.nl
Hieronder staan alle veranderingen:
  • De einddatum van alle (actieve) medewerkers zal met 1 dag worden opgeschoven dit is te wijten aan een wijziging van loket.nl waarbij de einddatum van “tot” naar “tot-en-met” is veranderd.
LET OP: ACTIE VEREIST!
  • Het is vanaf nu verplicht om zelf de contract types te koppelen, alle koppelingen en alle imports zullen dagelijks worden geannuleerd zolang deze instellingen niet zijn opgevoerd.
Contract types instellen
Voor het koppelen van contract types gaat u in de nieuwe applicatie naar:
  • Instellingen > Koppelingen > Loket.nl.
  • Daarna klikt u op koppel icoon.
  • – Vervolgens gaat u naar “Contract types”

In dit overzicht zit u alle contract types van Loket en die van PersoneelsSysteem.
Hier kunt u de contract types koppelen en vervolgens de wijzigingen opslaan.