Update: Bezetting instellen

Vanaf nu is het mogelijk om de bezetting in het werkrooster in te stellen.
Op deze manier is in één oogopslag te controleren of het rooster voldoet aan de ingestelde bezetting.

In het rooster is een extra regel toegevoegd genaamd “Bezetting”. Zo kan de bezetting ingesteld worden aan welke het rooster dient te voldoen.

Bijvoorbeeld: Je zou kunnen aangeven dat er exact 3 dagdiensten ingeroosterd moeten zijn.
Wanneer er twee diensten zijn ingeroosterd, is duidelijk te zien dat er nog 1 dagdienst ontbreekt.

De bezetting kan via het plusje in de desbetreffende dag toegevoegd worden. Het is ook mogelijk de gewenste bezetting van een dienst toe te voegen door simpelweg de dienst naar de bezetting toe te slepen.

Vanuit de bezettingen kunt u de dienst direct naar de medewerkers slepen, zo kan er eenvoudig geroosterd worden.

Aan de hand van de diensten teller in de bezetting (groen/rood) wordt aangegeven of het rooster voldoet aan de ingestelde criteria.

Hieronder de instellingen die mogelijk zijn voor de bezetting.

Zo kunnen de volgende velden kunnen worden ingesteld:
Team: Selecteer voor welk team de bezetting ingesteld moet worden;
Dienst: Voor welke dienst de bezetting is. Standaard staat de waarde op “Alle diensten” wat het totaal aantal diensten telt;
Bezetting: Op wat voor manier de bezetting geteld dient te worden:
– Tenminste
– Maximaal
– Exact
Aantal: Aantal diensten.
Tijd instellingen: De tijden waar aan de diensten moeten voldoen:
– Start- en eindtijd moeten exact overeenkomen
– Moet beginnen om
– Moet eindigen om
– Start- en eindtijd zijn niet relevant
Indien de tijd instelling moet matchen, dan kan een start- en/of eindtijd worden opgegeven.
Omschrijving: komt alleen terug bij de bezetting.

UPDATE: 12 juli 2018

We hebben een functionaliteit toegevoegd aan de bezetting.
Het is nu mogelijk op te kiezen voor de optie: Start- en eindtijd moeten liggen buiten: xx:xx en xx:xx

Door deze instelling is het mogelijk om aan te geven dat er een minimale bezetting nodig op een bepaald tijdstip of over een periode.