Afwezigheid types beheren

Binnen de software kunt u zelf afwezigheid types beheren. Dit kan handig zijn wanneer u over meer of andere afwezigheid types wilt beschikken dan wij standaard aanbieden.

Het beheren van afwezigheid types kan als volgt:

Afwezigheid types beheren
Vanuit Instellingen > Medewerkers > Afwezigheid types zijn de afwezigheid types te beheren.

Afwezigheid types overzicht

Afwezigheid type toevoegen

Een afwezigheid type kan toegevoegd worden door rechts boven op de knop “Voeg afwezigheidstype toe” te klikken.

Naam: Naam van het afwezigheid type
Icoon: Icoon wat getoond wordt bij het afwezigheid type
Kleur: Kleur van het afwezigheid type
Toeslag: Toeslag percentage waarmee de afwezigheid geregistreerd moet worden.
Volgorde: Volgorde waarin de afwezigheid types getoond moeten worden
Alle medewerkers mogen dit afwezigheidstype aanvragen: Als deze optie aan staat, kunnen alle medewerkers binnen een account het afwezigheid type aanvragen
Verreken uren met vakantie-uren: Afwezigheid uren worden afgehaald van de vakantie-uren tijdens de afwezigheid.
Ondersteund vakantie opbouw: Vakantie-uren worden opgebouwd tijdens de afwezigheid.
Ondersteund wachturen: Tijdens een afwezigheid registratie kunnen wachturen ingevoerd worden.

Related Articles